OKR står för Objectives & Key Results och är ett enkelt ramverk för att sätta bättre mål. Man beskriver VAD man vill åstadkomma (Objective) och HUR man tänker mäta att man nått det (Key Result). Kända OKRs användare är Google och Twitter, men tom artisten Bono använder det för sitt filantropiska fokus. OKR är en målstyrning med stort fokus på att sikta högt och göra det tillsammans med övriga i företaget - det är särskilt användbart för personer med höga ambitioner, tydliga visioner men stort behov av samarbete.


Till varje OKR kopplar man därför ett Fokusområde, för att skapa möjligheter för flera personer (kanske 1000-tals) att tillsammans sikta högt mot en gemensam vision. Läs mer om du vill veta mer om hur man skapar en tydlig vision och sedan får den att hända med Fokusområden & OKRs.


Nedan följer två exempel på OKR, vi hoppas att det ger dig inspiration:


OKR för Programmerare, exempel 1:

Ett OKR med fokus på att jobba närmare användaren och åtgärda de mest uppenbara bristerna som upptäcks av användare.

Notera att vi med grå text skrivit ”Fokus Slutanvändaren” - detta är ett exempel på ett Fokusområde.


Viktigt är sedan hur detta OKR blir ett stöttande arbetssätt i vardagen. OKR ska hjälpa dig fokusera på det viktigaste, trots att det är mycket som händer under arbetsveckan. Efter att du har satt upp ditt OKR är det därför viktigt att börja skapa korta, återkommande kommentarer mot det. På OKRs språk kallas dessa kommentarer för ”Check-ins”.


Vilka möjligheter skulle tex detta OKR ge dig för att göra insiktsfulla Check-Ins, samt vad för typ av feedback skulle du kunna få från just din arbetsplats? Här är ett par exempel för att du ska få igång tankarna, sett hur det ser ut i vårt verktyg:

OKR för Programmerare, exempel 2:

Ett OKR med fokus på att minska arbetsbördan mellan utvecklare och testare.

Precis som i föregående exempel så har vi lagt till ett fokusområde i ovan exempel - den här gången ”Identifiera och eliminera dubbeljobb”.


Detta OKR visar på exempel där man använt Key Results procentuellt - ”100% av våra tickets…” visar på en högt ställd ambition, men samtidigt ett lätt-mätt mål. Just det här exemplet handlar om att det är viktigt att det är tydligt vad som ska åtgärdas för att kunna mäta om man möter kraven eller inte. I moderna OKR-verktyg som Node kan du välja mellan att mäta procentuellt, med en specifik siffra, eller mäta förändring.


En förändring som bidrar till att berätta om ett nuvarande läge; i ”…från 23% till 5%” samt ”…från 200 till 400…” har utvecklaren inte bara satt ett konkret key result, utan även tagit fram hur läget ser ut idag (hela 23% av det man gör får anmärkning / vi får igenom 200 förändringar per kvartal). På det här viset används även OKR för att sprida kunskap om viktiga förhållanden i de initiativ som varje person jobbar med. Låt oss kika på hur en rad chek-ins mot ett av dessa key results skulle kunna se ut: