OKR står för Objectives & Key Results och är ett enkelt ramverk för att sätta bättre mål. Man beskriver VAD man vill åstadkomma (Objective) och HUR man tänker mäta att man nått det (Key Result). Kända OKRs användare är Google och Twitter, men tom artisten Bono använder det för sitt filantropiska fokus. OKR är en målstyrning med stort fokus på VARFÖR - det är alltså särskilt användbart för dig med höga ambitioner och tydliga visioner.


Till varje OKR kopplar man därför ett Fokusområde, för att skapa möjligheter för flera personer (kanske 1000-tals) att tillsammans sträva mot en gemensam vision. Läs mer här om du vill veta mer om hur man skapar en tydlig vision för OKRs.


Nedan följer två exempel på OKR, vi hoppas att det ger dig inspiration:


OKR Projektledare, exempel 1:

Ett OKR med fokus på att sprida ansvarsfördelning och öka leveranssäkerheten.

Notera att vi med grå text skrivit ”Öka leveranssäkerhet” - detta är ett exempel på Fokusområde.


Viktigt är sedan hur detta OKR blir ett stöttande arbetssätt för dig i din vardag. OKR ska hjälpa dig fokusera på det viktigaste, trots att det är mycket som händer under arbetsveckan. Efter att du har satt upp ditt OKR är det därför viktigt att börja skapa korta, återkommande kommentarer mot det. På OKRs språk kallas dessa kommentarer för ”Check-ins”. Vilka möjligheter skulle tex detta OKR ge dig för att göra insiktsfulla Check-Ins, samt vad för typ av feedback skulle du kunna få från just din arbetsplats? Här är ett par exempel för att du ska få igång tankarna, sett hur det ser ut i vårt verktyg:

OKR Projektledare, exempel 2:

Ett OKR med fokus på att förbättra möten så att de blir färre, bättre förberedda och leder till tydliga beslut.

Precis som i föregående exempel så har vi lagt till ett fokusområde i ovan exempel - den här gången ”Effektivisera kommunikationen”.Detta OKR visar på exempel där man använt Key Results som ett enskilt mål - ”Ersätt uppdateringsmöten med morgon-checkin”. Här får man därmed själv-skatta i procent hur långt man tycker att man kommit. Med ett OKR-verktyg som Node kan man alltså välja att både mäta med siffror (föregående exempel) och med procent.


Key Results kan också användas för att berätta om ett nuvarande läge; i ”Gå från 20% till 60% beslutsmöten” har projektledaren inte bara satt ett konkret key result, utan även mätt hur många möten som idag är beslutsmöten (20%). På det här viset används även OKR för att sprida kunskap om viktiga förhållanden i de initiativ som varje person jobbar med, tex såhär: