OKR står för Objectives & Key Results och är ett enkelt ramverk för att sätta bättre mål. Man beskriver VAD man vill åstadkomma (Objective) och HUR man tänker mäta att man nått det (Key Result). Kända OKRs användare är Google och Twitter, men tom artisten Bono använder det för sitt filantropiska fokus. OKR är en målstyrning med stort fokus på att sikta högt och göra det tillsammans med övriga i företaget - det är särskilt användbart för personer med höga ambitioner, tydliga visioner men stort behov av samarbete.


Till varje OKR kopplar man därför ett Fokusområde, för att skapa möjligheter för flera personer (kanske 1000-tals) att tillsammans sikta högt mot en gemensam vision. Läs mer här om du vill veta mer om hur man skapar en tydlig vision för OKRs.


Nedan följer två exempel på OKR, vi hoppas att det ger dig inspiration:


OKR för UX-designer, exempel:

Ett OKR med fokus på att förbättra överlämningen mellan designers till programmerare.

Notera att vi med grå text skrivit ”Datadriven produktutveckling” - detta är ett exempel på ett Fokusområde.


Viktigt är sedan hur detta OKR blir ett stöttande arbetssätt för dig i din vardag. OKR ska hjälpa dig fokusera på det viktigaste, trots att det är mycket som händer under arbetsveckan. Efter att du har satt upp ditt OKR är det därför viktigt att börja skapa korta, återkommande kommentarer mot det. På OKRs språk kallas dessa kommentarer för ”Check-ins”. Vilka möjligheter skulle tex detta OKR ge dig för att göra insiktsfulla Check-Ins, samt vad för typ av feedback skulle du kunna få från just din arbetsplats? Här är ett par exempel för att du ska få igång tankarna, sett hur det ser ut i vårt verktyg:

OKR för Visual Designer, exempel:

Ett OKR med fokus på att förbättra möten så att de blir färre, bättre förberedda och leder till tydliga beslut.

Precis som i föregående exempel så har vi lagt till ett fokusområde i ovan exempel - den här gången ”Förbättra överlämningar från idé till slutprodukt”.


Detta OKR visar på exempel där man använt Key Results för att öka lärandet - ”20 förbättringsförslag på hur vi bygger våra komponenter i Sketch från utvecklare”. Här ser man alltså till att fråga andra avdelningar än sin egen om feedback och försöka dra lärdom och hitta förbättringar på det arbete man gör. I moderna OKR-verktyg som Node är just feedback mellan kollegor en central funktion och ofta ett bra sätt att implementera en ständig kunskapsöverföring mellan olika team.


Key Results kan också användas för att berätta om ett nuvarande läge; i ”Gå från 20% till 85% beslutsmöten” har designerninte bara satt ett konkret key result, utan även tagit fram hur läget ser ut idag (endast 20% komponenter är delade idag). På det här viset används även OKR för att sprida kunskap om viktiga förhållanden i de initiativ som varje person jobbar med, tex såhär: