Googles forskning kring chefer och ledare visar att ett av nyckelområdena för att bygga ett starkt team är att sätta en gemensam vision. De har även publicerat hur de själv gör med sina team och utifrån detta har vi på Node gjort en svensk/Node-variant som vi kallar ”Visions-sprinten”. Gör den tillsammans med ditt team för att formulera följande:

  • Gemensamma Värderingar. Fånga upp de personliga värderingarna i teamet och skapa en gemensam bild av dessa och överför dem till konkreta beteenden som ni bör fortsätta, starta eller sluta med.

  • Syfte. Förklarar varför ert team existerar. För vem är ni viktiga?

  • Uppdrag. Vad är det ni tänker åstadkomma inom 2 år?

  • Strategi. Hur tänker ni gå till väga för att nå ert Uppdrag.

  • Utförande. Övningen avslutas med att ni definierar ett par Fokusområden mot era uppsatta strategier, ett best-practice för att sätta bra individuella OKRs.

Visions-sprinten omfattar åtta timmar under två dagar för ett team på upp till 10 personer (dela upp om ni är fler). Den kan med fördel göras på flera team parallellt för att skapa synergier i jämförelser teamen emellan.


På nedan länk kommer du till ett google doc där du finner en tydlig instruktion med detaljerad agenda samt länkar till både en presentation och enkäter. Du måste ha ett google konto för att kunna använda materialet*. Du skapar en kopia av presentationen och kan sedan uppdatera den med ditt namn samt fylla i de svar som samlats in. Vi rekommenderar att samtliga i temet svarar på enkäterna minst en vecka innan övningen.


Materialet är helt kostnadsfritt att använda, du kan själv genomföra övningen, eller ta hjälp av någon extern. Syftet är att samla ert team kring en gemensam bild som gör det lättare för er att skapa relevanta mål, där varje medarbetare känner att de gör skillnad.INSTRUKTION TILL VISIONS-SPRINTEN

LÄNK TILL GOOGLE DOCS
LADDA NER PDF


PRESENTATION TILL VISIONS-SPRINTEN

LÄNK TILL GOOGLE PRESENTATION
LADDA NER PDF (EJ EDITERBAR)*Om du inte har tillgång till Google, så ladda ner dokumenten som PDF, men tänk på att du då inte kommer kunna editera Presentationen.