Fokusera på rätt arbete

Sätt mål, följ upp och få feedback - kraftfullt men enkelt. Kom igång

Låt era medarbetarsamtal bli meragila., kopplade., betydelsefulla.

Fråga Reflektion Feedback Utvärdering

Tillväxtfokuserade företag sätter ambitiösa planer och mål med sina anställda vilka ofta blir glömda och ineffektiva över tid. Node ser till att de blir en naturlig del av den dagliga verksamheten genom agil målstyrning och uppföljning som driver dialog mellan medarbetare och chef.

Läs mer om vår produkt

Ett nytt sätt att skapa engagemang hos medarbetare

Top-down management-strategin begränsar medarbetares förståelse och engagemang för de övergripande företagsmålen. Node har en övertygelse i potentialen hos varje medarbetares kreativitet och ambition. Att koppla allas OKRs (Objectives & Key Results) till företagets strategi och verkställighet är inte längre en mardröm.

Läs mer om vår produkt

Glada kunder

Låt oss berätta mer

Vi är med och stöttar i varje steg från onboarding, professionell träning och support.

Kom igång
Meddelande skickat! Vi hör av oss så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.