Vi visualiserar fokus

Frigör kraften i din organisation med Node - ett modernt målstyrningsverktyg med människan i fokus. Kom igång idag

Få hela organisationen med på tåget

Node-appen knyter ihop medarbetares mål med företagets långsiktiga plan och meddelar hela organisationen när något förändras. Att ena människor kring ett gemensamt mål som ofta tycks vara under förändring har aldrig varit lättare.

Kika in vår produkt

Snabba upp beslut, genomförande och lärande

Vi lever i turbulenta tider av ständig förändring, ökad konkurrens och omkullkastade affärsmodeller. Node-metoden hjälper företag till snabbare lärande och anpassning genom kortare cykler mellan målsättning, utvärdering och feedback.

Mål Reflektion Feedback Utvärdering

Kraftfull för alla i företaget

VD och ledning

Kommunicera företagets strategi till alla i organisationen. Få direkt diagnostik över det pågående arbetet mot planen.

HR och ledare

Coacha medarbetare och ledare genom löpande feedback och dialog. Få insikter om vem som behöver mer stöd och när.

Medarbetare

Utveckla professionella färdigheter snabbare. Sätt relevanta mål och förstå hur de bidrar till företagets utveckling.

Framgångsrika kunder

Kom igång idag

Kom igång på bästa sätt med att sätta upp din organisation på bara ett par minuter, skapa OKRs och Fokusområden, vi finns med och stöttar med tips från sex års erfarenhet av OKRs.

Kom igång idag
Meddelande skickat! Vi hör av oss så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.