Ett bättre sätt att nå era affärsmål

Frigör kraften i din organisation med Node - ett modernt målstyrningsverktyg med människan i fokus. Kom igång

Node – mer än bara en app

En agil målstyrningsmetod

Node-metoden är en utveckling av OKR (Objectives & Key results) och gör företag mer handlingskraftiga, lättrörliga och produktiva – en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Ett enkelt verktyg

Slipp tunga HR-system eller statiska dokument. Gör mål till en naturlig del av det dagliga arbetet med Node-appen – ett enkelt och kraftfullt stöd till er målstyrningsprocess.

Professionell coaching

Med kunskap, support och coaching kommer ni snabbt igång och kan löpande utveckla er målstyrning. Vi har stor erfarenhet och ett brett nätverk som säkrar att ni får det stöd ni behöver.

Snabba upp beslut, genomförande och lärande

Vi lever i turbulenta tider av ständig förändring, ökad konkurrens och omkullkastade affärsmodeller. Node-metoden hjälper företag till snabbare lärande och anpassning genom kortare cykler mellan målsättning, utvärdering och feedback.

Mål Reflektion Feedback Utvärdering

Få hela organisationen med på tåget

Node-appen knyter ihop medarbetares mål med företagets långsiktiga plan och meddelar hela organisationen när något förändras. Att ena människor kring ett gemensamt mål som ofta tycks vara under förändring har aldrig varit lättare.

Kika in vår produkt

Kraftfull för alla i företaget

VD och ledning

Kommunicera företagets strategi till alla i organisationen. Få direkt diagnostik över det pågående arbetet mot planen.

HR och ledare

Coacha medarbetare och ledare genom löpande feedback och dialog. Få insikter om vem som behöver mer stöd och när.

Medarbetare

Utveckla professionella färdigheter snabbare. Sätt relevanta mål och förstå hur de bidrar till företagets utveckling.

Framgångsrika kunder

Kom igång

Vi hjälper er att komma igång snabbt och stöttar er med professionell träning och support. Boka en gratis demo för att lära er mer.

BOKA EN DEMO
Meddelande skickat! Vi hör av oss så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.